Niedziela Palmowa 2015
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień. Jak wynika z samej nazwy, w tę niedzielę wspominamy dwa wydarzenia: tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed Paschą oraz Mękę Chrystusa. Jezus wjeżdża do Miasta Świętego jako Król, ale Jego królowanie nie jest z tego świata a tronem, na którym został wywyższony, stał się krzyż.
Aby uczcić te wydarzenia w naszej parafii Wielki Tydzień rozpoczęliśmy bardzo uroczyście. Na mszy o godz. 12.00 odbyło się błogosławieństwo palm i procesja, której towarzyszyła Miejska Orkiestra Dęta. Podczas mszy rozważaliśmy Mękę Pańską wg św. Marka odczytaną z podziałem na role. Uwieńczeniem sprawowanej Eucharystii był koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu Orkiestry Dętej pod kierownictwem Kapelmistrza Tomasza Gronowskiego. Wysłuchaliśmy pieśni znanych, takich jak „Ach, mój Jezu” czy „Krzyżu święty” ale również i mniej znanych „Posypmy głowy popiołem”, „Jużem dość pracował”, czy „Przez mękę trzeba iść”. Orkiestrze towarzyszyły solistki Pani Anna Rogowiec i Pani Magda Rusiniak. Każda z wykonywanych pieśni została opatrzona komentarzem ks. proboszcza Wiesława Niemyjskiego. Po koncercie odbył się konkurs palm. Wygrały te największe i najpiękniejsze.

http://www.piowegrow.pl