BOŻE CIAŁO 2016
BOŻE CIAŁO 2016

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w Kościele Katolickim.
Główne uroczystości w naszej parafii rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 11.00, na zakończenie której została poświęcona chorągiew Bł. Karoliny Kózkówny, ufundowana przez młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Po mszy wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, które znajdowały się na ulicach Słonecznej, Al. Partyzantów, Gdańskiej i na placu przykościelnym na ul. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. W procesji uczestniczyli licznie parafianie, strażacy oraz Strzelcy ze Stowarzyszenia Niezłomni.
Dziękujemy wszystkim licznie zebranym uczestnikom procesji, rodzicom dzieci, które przyjęły Sakrament Pierwszej Komunii oraz rodzicom młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania za organizację i zaangażowanie w przygotowanie czterech ołtarzy. Dziękujemy Policji, która zabezpieczała przemarsz.

http://www.piowegrow.pl