Dzień Solidarności
13 grudnia 2015r. z inicjatywy NSZZ Solidarność była sprawowana w naszej parafii msza św. w intencji ofiar Stanu Wojennego. Oprócz związkowców gościliśmy poczty sztandarowe Solidarności i Urzędu Miasta Węgrowa. Byli obecni przedstawiciele Samorządu Powiatowego i Samorządu Miasta Węgrowa. Asystę honorową zapewnili młodzi ludzie ze Stowarzyszenia Niezłomni.
ks. Wiesław Niemyjski

http://www.piowegrow.pl