NIEDZIELA PALMOWA 2016r.
Tradycyjnie Wielki Tydzień rozpoczynamy uroczystością Męki Pańskiej czyli Niedzielą Palmową. Jak wynika z samej nazwy, w tę niedzielę wspominamy dwa wydarzenia: tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed Paschą oraz Mękę Chrystusa. Jezus wjeżdża do Miasta Świętego jako Król, ale Jego królowanie nie jest z tego świata a tronem, na którym został wywyższony, stał się krzyż.
Na każdej mszy świętej odbyło się poświęcenie palm oraz odczytanie z podziałem na role Męki Pańskiej. Na mszy o godz. 12.00 odbyło się uroczyste błogosławieństwo palm i procesja. Po mszy został rozstrzygnięty konkurs na największą i najładniejszą palmę.

http://www.piowegrow.pl