III FESTYN RODZIN ZASTĘPCZYCH
Nowe Życie
W sobotę 14 października 2017 r. w naszej parafii rozpoczął się dwudniowy Kurs Nowe Życie. Wzięło w nim udział ok. 50 osób. Kurs to piękny czas spotkania z miłością Boga.
Zapraszamy do wzięcia udziału w następnych akcjach podejmowanych przez Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca.

http://www.piowegrow.pl