POŚWIĘCENIE KAPLICY
POŚWIĘCENIE KAPLICY

22 maja 2016 ks. biskup Tadeusz Pikus rozpoczął wizytację naszej parafii. Uroczyste powitanie nastąpiło na mszy św. o godz. 9.00. Słowa powitania wygłosili Państwo Agnieszka i Tomasz Wołynkowie wraz ze swymi dziećmi Benedyktem, Weroniką i Aleksandrą. Następnie ks. proboszcz Wiesław Niemyjski zdał sprawozdanie z działalności parafii. W naszej parafii działają następujące grupy: ministranci, schola dziecięco-młodzieżowa, chór, dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania. W trakcie mszy św. poszczególne grupy w procesji darów ofiarnych złożyły również sprawozdania ze swej formacji. Dołączyli do nich również Strzelcy ze Stowarzyszenia Niezłomni, których kapelanem jest ks. proboszcz. Po mszy św. na plebani miało miejsce spotkanie ks. biskupa z Radą Parafialną.
Uroczysty przebieg miała również msza św. o godz. 12.00, podczas której ks. biskup pobłogosławił naszą kaplicę pod wezwaniem Św. Ojca Pio. Uroczysty dekret został podpisany przez duchowieństwo na czele z dziekanem ks. Leszkiem Gardzińskim, władze samorządowe: m.in. przez Burmistrza Węgrowa pana Krzysztofa Wyszogrodzkiego i Starostę węgrowskiego Pana Krzysztofa Fedorczyka, Komendanta Straży Pożarnej Pana Jarosława Soszyńskiego, Komendanta Policji Pana Andrzeja Styrczulę, architekta Pana Tadeusza Adamskiego i Radę Parafialną.

http://www.piowegrow.pl