WIELKANOC 2016
WIELKI CZWARTEK

WIELKI CZWARTEK
Wielki Czwartek to dzień sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, za które dziękujemy Panu Bogu. Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy o godz. 18.00. Na początku Mszy Świętej, ministranci, dzieci, przedstawiciele Przyjaciół Oblubieńca oraz naszego Chóru złożyli księdzu proboszczowi Andrzejowi oraz księdzu Tomaszowi najlepsze życzenia oraz podziękowali za służbę Panu Bogu. Księża w tym dniu sprawowali Eucharystię za wszystkich, którzy pamiętają o nich w modlitwie oraz o nowe i święte powołania do kapłaństwa i zakonu.

http://www.piowegrow.pl