TRIDUUM PASCHALNE 2015
Wielki Post
Wielki Czwartek
Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa. W okresie wielkiego postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój pokuty podkreśla skromniejszy wystrój świątyni. Kolorem liturgicznym jest fiolet, a w czwartą niedzielę róż. Środa Popielcowa rozpoczyna czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Ten liturgiczny czas jest przygotowaniem do Paschy, czyli do Świętego Triduum Paschalnego.
Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej.
Gromadzimy się w ten wieczór wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na ostatniej wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do stołu. Bierze chleb i wino i przemienia je, tak jak w każdej Mszy Świętej, w Swoje Ciało i Swoją krew. Czyni to wszystko przez ręce kapłana, aby zaspokoić głód naszych dusz i okazać nam Swoją miłość.
Wielki Piątek
W skupieniu i ciszy gromadzimy się w Wielki Piątek, aby sprawować pamiątkę męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła w dniu tym nie odprawia się Mszy świętej. Liturgia skłania nas przede wszystkim do rozważenia opisu Męki Pańskiej, a następnie do adoracji Krzyża. Świętego. Podkreśla jednak chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenie przez mękę. Wspominając śmierć Chrystusa pamiętajmy, że nie była ona klęską i przegraną. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem i została opromieniona chwałą zmartwychwstania.
Wielka Sobota
Ta noc jest nocą paschalną, jest nocą przejścia ze śmierci do życia. Jest to prawdziwie Wielka Noc, gdyż ciemność tej nocy rozjaśnia nam zmartwychwstały Chrystus, który powstaje ze śmierci odnosząc nad nią zwycięstwo. W liturgii tej nocy, szczególnie medytujemy nad tajemnicą Zmartwychwstania. Kościół pragnie, abyśmy tę tajemnicę rozważali w znakach: światła, słowa, wody i uczty. To Chrystus jest Światłością Świata, Słowem Ojca, Źródłem Wody Żywej i Chlebem Żywym. Na początku uczestniczymy w Liturgii Światła. Następnie w szczególnie uroczysty sposób rozważamy Słowo Boże. Liturgia Wielkiej Soboty jednak prowadzi nas dalej. Mamy nie tylko rozważać Zmartwychwstanie Chrystusa, ale także nasz udział w tej tajemnicy. Prawdziwie uczestniczymy w tajemnicy przejścia ze śmierci do życia poprzez dwa paschalne sakramenty. Są to sakramenty: chrztu, który przypomina nam Liturgia Chrzcielna oraz Eucharystii.

http://www.piowegrow.pl