WIELKI CZWATREK 2017
W Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Triduum Paschalne. Tego dnia wspominamy pamiątkę dnia, w którym “nasz Pan Jezus Chrystus, powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary Ciała i Krwi swojej” i ustanowił sakrament kapłaństwa Nowego Przymierza. Uroczyście Najświętszy Sakrament jest przenoszony do Ołtarza Adoracji. Tego dnia modlimy się za powołanych do służby kapłańskiej i za zmarłych księży. Adorację do godziny 21.00 poprowadziły Koła Żywego Różańca

http://www.piowegrow.pl