WIELKI PIĄTEK
W Wielki Piątek przeżywamy Mękę i Śmierć Chrystusa na krzyżu. Przez tę śmierć dokonało się nasze zbawienie. W ten jedyny dzień w roku w Kościołach nie jest sprawowana Msza święta. Rozważamy Mękę Pańską i adorujemy Krzyż. Najświętszy Sakrament kapłan procesyjnie przenosi do Grobu Pańskiego. Adorację do godziny 22.00 w naszej kaplicy pełnili Strzelcy ze Stowarzyszenia Niezłomni Węgrów.

http://www.piowegrow.pl